top of page

OPENING HOURS

2 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Open from 21:00 to late

Tuesday - Sunday

2 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

0918630742

  • Facebook
  • Instagram
178997961_4500391573311533_2544289367094826856_n.jpg
bottom of page